Biobrandstof: aanvragen registratie en meer

Actief in de productie van biobrandstoffen? Of in het gebruik van bijproducten die daarbij ontstaan? Dan moet uw bedrijf zich registreren bij de NVWA en/of een goedkeuring en/of erkenning aanvragen.

Registratie

Moet uw bedrijf zich laten registreren bij de NVWA? Vul dan het Registratieformulier dierlijke bijproducten in.

Voor biobrandstofproductie:

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer de activiteit ‘Vervaardiging van afgeleide producten’.
 • Kies het type biobrandstof dat u produceert.
 • Geef aan of u dit maakt uit categorie 1-, 2- of 3-materiaal of een daarvan afgeleid product.

Produceert u verschillende biobrandstoffen, en/of gebruikt u dierlijke bijproducten of afgeleide producten van verschillende categorieën? Vul dan voor elke afzonderlijke combinatie van product en categorie een apart formulier in.

Voor het gebruik van glycerol die vrijkomt bij de biodieselproductie uit dierlijke vetten en/of afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of -oliën voor denitrificatie in een afvalwaterzuiveringsinstallatie:

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer de activiteit ‘Andere activiteit’.
 • Kies 'Gebruik van glycerol uit de biodieselproductie uit dierlijk vet in een waterzuiveringsinstallatie'.
 • Geef aan dat u van categorie 1-, 2- en/of 3-materiaal afgeleide producten gebruikt.

Goedkeuring

Moet u uw afwijkende procesparameters voor de biodieselproductie uit dierlijke vetten laten goedkeuren? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Goedkeuring: Afwijkende procesparameters voor biodieselproductie'.
 • Selecteer de categorie(ën) gesmolten dierlijke vetten waaruit u biodiesel produceert.
 • Upload een beschrijving van uw proces, inclusief parameters.

Erkenning

Heeft uw bedrijf een erkenning nodig voor de thermo-mechanische biobrandstofproductie uit dierlijke bijproducten? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Erkenning: Verwerkingsbedrijf'.
 • Selecteer, naar gelang de situatie op uw bedrijf, 'categorie 2-materiaal' en/of categorie 3-materiaal'.
 • Vink daaronder aan dat het gaat om 'Thermo-mechanische biobrandstofproductie'.

Heeft uw biodieselfabriek een erkenning nodig in verband met de levering van bijproducten en reststromen als diervoeder of diervoedergrondstof? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier Diervoeder in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink als activiteit aan 'Verwerking, menging of productie van vetten, vetzuren, of biodiesel (dioxinemonitoring) '.
 • Geef op de volgende pagina aan dat het gaat om 'Productie van biodiesel'.