Biobrandstof: aanvragen registratie en meer

Actief in de productie van biobrandstoffen? Dan moet uw bedrijf zich registreren bij de NVWA en/of een goedkeuring en/of erkenning aanvragen.

Registratie

Moet uw bedrijf zich laten registreren bij de NVWA? Vul dan het Registratieformulier dierlijke bijproducten in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Selecteer de activiteit ‘Vervaardiging van afgeleide producten’.
 • Kies het type biobrandstof dat u produceert.
 • Geef aan of u dit maakt uit categorie 1-, 2- of 3-materiaal of een daarvan afgeleid product.

Produceert u verschillende biobrandstoffen, en/of gebruikt u dierlijke bijproducten of afgeleide producten van verschillende categorieën? Vul dan voor elke afzonderlijke combinatie van product en categorie een apart formulier in.

Goedkeuring

Moet u uw afwijkende procesparameters voor de biodieselproductie uit dierlijke vetten laten goedkeuren? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Goedkeuring: Afwijkende procesparameters voor biodieselproductie'.
 • Selecteer de categorie(ën) gesmolten dierlijke vetten waaruit u biodiesel produceert.
 • Upload een beschrijving van uw proces, inclusief parameters.

Erkenning

Heeft uw bedrijf een erkenning nodig voor de thermo-mechanische biobrandstofproductie uit dierlijke bijproducten? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Erkenning: Verwerkingsbedrijf'.
 • Selecteer, naar gelang de situatie op uw bedrijf, 'categorie 2-materiaal' en/of categorie 3-materiaal'.
 • Vink daaronder aan dat het gaat om 'Thermo-mechanische biobrandstofproductie'.

Heeft uw biodieselfabriek een erkenning nodig in verband met de levering van bijproducten en reststromen als diervoeder of diervoedergrondstof? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier Diervoeder in.

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink als activiteit aan 'Verwerking, menging of productie van vetten, vetzuren, of biodiesel (dioxinemonitoring) '.
 • Geef op de volgende pagina aan dat het gaat om 'Productie van biodiesel'.