Biobrandstof: intrekken registratie en meer

Geen productie van biobrandstof of andere hernieuwbare brandstoffen meer? Andere grondstoffen of aanpassing van het proces? Geen gebruik van glycerol in de waterzuivering meer? Trek overbodige registraties, goedkeuringen en erkenningen in.

Registratie

Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten om uw registratie(s) in te trekken.

Geen productie van biodiesel of hernieuwbare brandstoffen uit dierlijke vetten of andere dierlijke bijproducten meer?

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Selecteer de activiteit ‘Vervaardiging van afgeleide producten’.
 • Kies het type biobrandstof dat u produceerde.
 • Geef aan of u dit maakte uit categorie 1-, 2- of 3-materiaal of een daarvan afgeleid product.

Produceerde u verschillende biobrandstoffen, en/of gebruikte u dierlijke bijproducten of afgeleide producten van verschillende categorieën? Vul dan voor elke afzonderlijke combinatie van product en categorie een apart formulier in.

Gebruikt u niet langer glycerol die vrijkomt bij de biodieselproductie uit dierlijke vetten en/of afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of -oliën voor denitrificatie in een afvalwaterzuiveringsinstallatie?

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Selecteer de activiteit ‘Andere activiteit’.
 • Kies 'Gebruik van glycerol uit de biodieselproductie uit dierlijk vet in een waterzuiveringsinstallatie'.
 • Geef aan dat het ging om van categorie 1-, 2- en/of 3-materiaal afgeleide producten.

Goedkeuring

Stopt u met het produceren van biodiesel uit dierlijke vetten volgens afwijkende parameters? Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen om uw goedkeuring in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Goedkeuring: Afwijkende procesparameters voor biodieselproductie'.
 • Selecteer de categorie(ën) gesmolten dierlijke vetten waaruit u biodiesel produceerde.

Erkenning

Past u niet langer het procédé van thermomechanische biobrandstofproductie toe? Vul dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen in.

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Vink aan dat het gaat om 'Erkenning: Verwerkingsbedrijf'.
 • Selecteer, naar gelang de situatie op uw bedrijf, 'categorie 2-materiaal' en/of categorie 3-materiaal'.
 • Vink daaronder aan dat het ging 'Thermo-mechanische biobrandstofproductie'.

Beëindigt u de levering van bijproducten en reststromen uit de biodieselproducten als diervoeder of diervoedergrondstof? Gebruik het Aanvraag- en inleverformulier Diervoeder om uw erkenning in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Intrekken'.
 • Vink als activiteit aan 'Verwerking, menging of productie van vetten, vetzuren, of biodiesel (dioxinemonitoring) '.
 • Geef op de volgende pagina aan dat het ging om 'Productie van biodiesel'.