Biobrandstof: registratie of meer nodig?

U produceert biodiesel of een andere biobrandstof, of gebruikt een bijproduct daaruit. Heeft u daarvoor een registratie of andere vergunning van de NVWA nodig?

Registratie nodig of niet?

Produceert u biodiesel of een andere hernieuwbare brandstof? Maakt u deze uit gesmolten dierlijke vetten of afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of -oliën (meestal aangeduid als 'used cooking oils' of UCO's)? En past u één van de volgende processen uit bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 142/2011 toe?

  • D. Biodieselproductie
  • J. Meerstapskatalyseproces voor de productie van hernieuwbare brandstoffen
  • L. Meerfasige katalytische hydrobehandeling voor de producten van hernieuwbare brandstoffen

Dan moet u uw bedrijf registreren bij de NVWA.

Bij de productie van biodiesel ontstaat glycerol. Gebruikt u deze glycerol voor denitrificatie in een afvalwaterzuiveringsinstallatie? En is deze afkomstig van een biodieselfabriek die dierlijke vetten en/of afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of -oliën gebruikt? Dan moet u de installatie registreren bij de NVWA. Is de glycerol afkomstig uit de verwerking van andere plantaardige vetten of oliën dan afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of -oliën, dan is registratie niet nodig.

Goedkeuring nodig of niet?

Produceert u biodiesel uit gesmolten dierlijke vetten of UCO's? Doet u dat volgens het proces uit bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onder D, van Verordening (EU) nr. 142/2011, maar past u andere parameters toe voor bijvoorbeeld tijd en temperatuur? Dan moet u bij de NVWA goedkeuring aanvragen voor het gebruik van deze afwijkende parameters. Dit is ook nodig als u reeds geregistreerd bent als biodieselproducent met standaard procesparameters, maar wilt gaan overschakelen op andere parameters.

Wilt u een biobrandstof produceren uit dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten, maar volgens een procédé dat nog niet is opgenomen in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 142/2011? Dan moet u uw procédé eerst laten goedkeuren door de European Food Safety Authority (EFSA). In bijlage VII van genoemde verordening leest u wat u daarvoor moet doen. Lees ook het advies van EFSA over dit onderwerp. Na toelating van het procédé kunt u bij de NVWA de benodigde vergunning aanvragen.

Erkenning nodig of niet?

Produceert biobrandstof uit mest en/of inhoud van het maagdarmkanaal (categorie 2-materaal) of uit categorie 3-materiaal? En past u daarbij het volgende proces uit bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 142/2011 toe?

  • G. Thermomechanische biobrandstofproductie

Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Produceert u biodiesel uit plantaardige en/of dierlijke vetten? En brengt u bijproducten of reststromen uit het productieproces in de handel met het oog op gebruik als diervoeder of diervoedergrondstof? Ook dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Toestemming nodig of niet?

Wilt u voor de productie van biobrandstof gesmolten dierlijke vetten afgeleid van categorie 1- of 2-materiaal, mest of inhoud van het maagdarmkanaal ontvangen uit andere lidstaten? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de NVWA. Meer hierover leest u op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: toestemming.