Biobrandstof: geregistreerde en erkende bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van biobrandstof zijn geregistreerd of erkend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Welke passen goedgekeurde parameters toe? Welke zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 183/2005? Welke zijn geregistreerd voor het gebruik van glycerol?

Zie ook de Verklaring van de codes gebruikt in de lijst.