Biogasinstallatie: aanvragen erkenning

Co-vergister of monovergister van mest? Industriële vergister van dierlijke bijproducten? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

  • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
  • Kies de verleningssoort 'Erkenning: omzetting in biogas'.
  • Vink vervolgens aan welke soort dierlijke bijproducten of combinatie daarvan u omzet.
  • Heeft u een pasteurisatie- of hygiënisatie-unit? Of laat u het vergistingsproces valideren? Geef dan aan dat het digestaat als 'verwerkt' moet worden beschouwd.
  • Heeft u geen pasteurisatie- of hygiënisatie-unit en laat u het vergistingsproces niet valideren? Geef dan aan dat het digestaat als 'niet-verwerkt' moet worden beschouwd.