Biogasinstallatie: erkende bedrijven

Welke biogasinstallaties zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten)?