Biogasinstallatie: erkenning nodig?

U vergist organisch materiaal. Vul de regelhulp in en u weet of u hiervoor een erkenning nodig heeft.

Aanvullende vergunningen

  • Past u een nabewerking toe op het digestaat? Dan kan het zijn dat u daarvoor een extra erkenning nodig heeft, als composteerinstallatie of mestverwerkingsinstallatie.
  • Wilt u afwijken van de wettelijk voorgeschreven procesparameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas? En wilt u het digestaat toch als gehygiëniseerd in de handel brengen? Dan kan uw installatie alleen erkend worden of blijven als u een procesvalidatie laat uitvoeren. De NVWA beoordeelt het plan van aanpak en de rapportage van dit onderzoek.
  • Wilt u mest of van categorie 2-materiaal afgeleide producten afkomstig uit andere EU-lidstaten vergisten? Voor het in Nederland brengen hiervan is toestemming voor het intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten nodig.