Met hond of kat op reis buiten de EU

Als u naar een land gaat buiten de EU kunt u voor de importeisen het best contact opnemen met uw eigen dierenarts of met de ambassade/consulaat van het betreffende land.

Of bekijk de website van Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Aanvullende eisen

Voor een aantal landen buiten de EU zijn de EU-eisen (chip, rabiësenting en paspoort) voldoende, mits het EU-paspoort ook nog door de NVWA is gelegaliseerd met een officieel stempel in het paspoort. Nadat uw eigen dierenarts het paspoort heeft ingevuld en ondertekend, maakt u voor de legalisatie een afspraak met het team Certificeren op afstand; telefoonnummer (088) 223 21 00, optie 1 of per e-mail nvwacoadierenpaspoort@nvwa.nl.

Voor andere landen buiten de EU kunnen meer aanvullende eisen gelden. Deze kunnen bestaan uit een invoervergunning, bloedonderzoek en/of speciale gezondheidscertificaten. Als er aanvullende certificaten nodig zijn, moeten die meestal ook door een NVWA-dierenarts worden getekend. U moet hiervoor een afspraak maken met het team Certificeren op afstand. De NVWA brengt kosten in rekening voor het ondertekenen van de certificaten.

Terug naar Nederland

Soms gaan dieren voor een kort verblijf naar een land met lagere diergezondheidsstatus en komen daarna terug naar de EU. Bijvoorbeeld als u uw hond meeneemt voor een vakantie van 2 weken in Turkije. Dan moet vóór vertrek naar het land buiten de EU de antilichamentiter voor rabiës (bloedonderzoek) worden bepaald. Deze titerbepaling is namelijk een eis voor terugkeer in de EU.

Komt u terug naar Nederland (bijvoorbeeld na vakantie of werk) vanuit een risicoland voor rabiës (bijvoorbeeld Turkije), is uw hond of kat in Nederland gevaccineerd en serologisch getest en blijkt de antilichamentiter hoger dan 0,5 IE/ml? Dan hoeft u de 3 maanden wachttijd niet in acht te nemen, omdat de hond is opgegroeid en zijn weerstand heeft opgebouwd in een EU-lidstaat met geen tot weinig rabiës risico.

Via het informatiesysteem Import Veterinair Online (IVO) kunt u zien of invoeren (niet-commercieel verkeer) van uw gezelschapsdier(en) in de Europese Unie mogelijk is, wat de exacte voorwaarden zijn en welke documenten zijn voorgeschreven bij terugkomst in Nederland.