Wat betekent I&R voor dierhouders

De identificatie en registratie is verplicht voor:

Landbouwhuisdieren

De eigenaar meldt een dier aan na geboorte of aankomst op het bedrijf, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Alle gemelde dieren of koppels moeten voorzien zijn van een identificatiekenmerk. Dit betekent dat elk dier een oormerk, chip, paspoort of herkomstdocument heeft.

Voor pluimvee worden hele koppels gemeld in plaats van de individuele dieren. De NVWA houdt toezicht op meldingsverplichtingen door pluimveehouders.

Voor praktische vragen hierover kunt u terecht bij RVO: (088) 042 42 42. Zie ook: Pluimvee of broedeieren melden op de website RVO.nl.

Paardenpaspoort

Houders van paarden, pony's en ezels moeten voor hun dier een paardenpaspoort bezitten.

In de gehele EU moeten alle paarden geboren na 1 juli 2009 voorzien zijn van een chip.

Schapen en geiten

Houders van schapen en geiten zijn sinds 1 januari 2010 verplicht de dieren individueel te registreren en elektronisch te identificeren.

Hondenpaspoort

Per 1 november zijn er nieuwe regels voor de registratie van honden. Vanaf dan moet iedere pasgeboren, van eigenaar wisselende of ingevoerde hond gechipt en geregistreerd zijn én een Europees dierenpaspoort hebben. Dat betekent in de praktijk dat hondenfokkers een paspoort aanvragen voor hun pups en mensen die een hond kopen moeten checken of de hond dit paspoort heeft. Alleen erkende dierenartsen kunnen zo’n paspoort bestellen. Controleer dus bij de aanschaf van een hond of de hond is gechipt, geregistreerd en een paspoort heeft. Meer informatie over wat er voor u gaat veranderen vindt u op de website van RVO. Ook mensen die niet professioneel fokken maar wel een nestje hebben, moeten zich registreren en een hondenpaspoort aanvragen.