Import van hout en houtproducten

De NVWA controleert of hout voldoet aan de EU-regels. Bijvoorbeeld of voor de handel bestemd hout niet illegaal is gekapt. Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst. Soms is een FLEGT-vergunning nodig.

Check of een bijschrijving nodig is

Soms moet ook op het certificaat staan hoe u aan extra importeisen heeft voldaan. Dat heet een bijschrijving.

Via de Europese houtverordening (EUTR) probeert de Europese Unie ervoor te zorgen dat de keten van houtkap tot verkoop van eindproduct aantoonbaar legaal is. Daarbij staat de marktdeelnemer centraal die het hout op de Europese markt brengt. Een van de ondernemers die het belangrijk vindt om zich aan de zorgvuldheidseisen te houden is het bedrijf Felix Distribution dat jaarlijks duizenden kubieke meter aan hardhout importeert.

Inspectieresultaten

De NVWA inspecteert elk jaar of bedrijven zich aan de regels houden. Bekijk de meest recente Inspectieresultaten EU-houtverordening en FLEGT 2022.