CITES/Fytosanitaire eisen

Controleer ook of uw zending behoort tot de handel in beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten uit de CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora). Mogelijk moet u een CITES-document aanvragen.

Controleren CITES-soort/aanvragen CITES-document op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Fytosanitaire eisen

Fytosanitaire wetgeving voorkomt ziekten en plagen via schadelijke organismen en risicodragend (plant)materiaal bij import. Voor import van tropisch hout gelden geen EU-fytosanitaire eisen. Als u niet-tropisch hout importeert, bekijk dan via  'Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import' op pagina Import plantmateriaal of en in hoeverre u zich moet houden aan fytosanitaire wetgeving voor ander hout. De 'Checklist eisen aan fytosanitair certificaat bij import hout' kan u daarbij helpen.