Melden en bestrijden invasieve landplanten

Bedrijven, particulieren en overheden kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat uitheemse planten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

Melden van waarnemingen

Werkt u bij een terreinbeherende organisatie of bent u een liefhebber met kennis van planten? Dan kunt u een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van invasieve planten. Geef uw waarneming door op de website waarneming.nl. Uw melding komt dan in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Bestrijden

Veel soorten laten zich lastig bestrijden. Elke soort vraagt om een specifieke aanpak. Verkeerde maatregelen kosten geld, maar leiden niet tot het gewenste resultaat.

Bedrijven, particulieren en overheden kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat uitheemse planten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

Bedrijven

Bent u hovenier? Dan kunt u particulieren en overheden adviseren over alternatieven voor invasieve planten. Bent u aannemer? Dan kunt u bij het maaien van bermen plekken met invasieve exoten overslaan. Maait u plekken waar ze wel staan? Maak dan na het maaien de maaimachines zorgvuldig schoon.

Particulieren

Heeft u een tuin? Plant dan alleen soorten die niet-invasief zijn. En gooi tuinafval nooit in de natuur, want planten kunnen immers weer uitlopen. Waarom? Verwildering vanuit een tuin is niet te voorkomen bij planten die zich voortplanten door zaden die met de wind worden verspreid. Of bij planten die bessen hebben die vogels eten.

In het overzicht van soorten staan planten die in Nederland invasief zijn.

Overheden

Werkt u bij een gemeente of een andere overheid? Help dan voorkomen dat invasieve exoten in de natuur terechtkomen. Dat kunt u als volgt doen:

  • Plant invasieve planten niet meer aan in openbaar groen.
  • Maai bij het maaien van bermen de delen waar invasieve exoten staan niet mee.
  • Zorg bij opdrachten die leiden tot grondverzet dat de grond vrij is van zaden en plantendelen van invasieve exoten. Dit geldt met name voor soorten als de duizendknopen.
  • Laat groenafval met invasieve exoten veilig composteren bij gecertificeerde bedrijven. Een lijst van deze bedrijven staat op de site van BVOR.

Unielijst Europese Unie

De Europese Unie heeft een lijst gepubliceerd met invasieve exoten (planten en dieren). Deze soorten mogen niet meer verkocht worden. Het doel van deze Unielijst is om te voorkomen dat deze exoten in Europa geïntroduceerd worden of zich verder verspreiden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over invasieve exoten per e-mail contact op met de NVWA.