NVWA: larven van Koreaanse bosmug gevonden bij Montfoort

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft begin september acht larven van de Koreaanse bosmug (Aedes koreicus) aangetroffen in een monster genomen te Montfoort (UT). Het is de eerste keer dat deze exotische muggensoort in Nederland is gesignaleerd. De vondst werd gedaan op een broedplaats in de nabijheid van een bandenbedrijf tijdens de start van een bestrijding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) op deze locatie, waarmee de Koreaanse bosmug eveneens is bestreden. Beide soorten zijn waarschijnlijk door internationaal transport in Europa terecht gekomen en hebben zich in een aantal landen gevestigd. Ze kunnen via handelsproducten of vakantieverkeer ook hier terecht komen en mogelijk populaties vormen in Nederland. De kans dat de in Nederland aangetroffen exotische muggen nu al ziekten overdragen, is verwaarloosbaar klein, volgens het RIVM.

Koreaanse bosmug
Beeld: ©Anders Lindström

Na vondst van de larven zijn deze direct in het laboratorium onderzocht. Om de muggensoort met zekerheid te herkennen, zijn zowel morfologische als moleculaire kenmerken gebruikt voor de identificatie. Deze is 28 september afgerond, waarop melding is gedaan aan het ministerie van VWS en het RIVM. Omdat de vondst is gedaan op één locatie en in een gebied lag waar al bestrijding is opgestart, is de lopende monitoring geïntensiveerd en besloten om de bestrijding voort te zetten tot het einde van het muggenseizoen (eind oktober). Daarbij wordt onderzocht of er een populatie aanwezig is. Op dit moment zijn hier geen aanwijzingen voor. De herkomst van de exemplaren bij Montfoort is onduidelijk. Net als de Aziatische tijgermug is de Koreaanse bosmug een soort die - volgens de Wet Publieke Gezondheid - actief bestreden wordt door de NVWA, in overleg met gemeente en GGD.

Over de Koreaanse bosmug

De Koreaanse bosmug (Aedes koreicus) komt van oorsprong uit Oost-Azië. In Europa is deze soort invasief en al in meerdere streken lokaal gevestigd (zie kaart ECDC Aedes koreicus - current known distribution: March 2021 (europa.eu). In Europa is van deze mug geen overdracht van ziekten bekend. Ook wereldwijd staat de Koreaanse bosmug niet bekend als een mug die van groot belang is bij de overdracht van ziektes. Meer informatie: Aedes koreicus - Factsheet for experts (europa.eu).

Over bestrijding en vondsten

De NVWA bestrijdt de invasieve exoten, zoals de Koreaanse bosmug, als deze in Nederland opduiken. De bestrijding bestaat uit het verwijderen of onklaar maken van broedplaatsen. Zijn broedplaatsen niet te verwijderen, dan worden korrels gebruikt waar specifiek muggenlarven van dood gaan. Ook worden speciale vallen ingezet die volwassen muggen lokken om de aantallen en het besmette gebied in kaart te brengen en zo nodig de bestrijding aan te passen. De aangetroffen exotische muggen worden per soort, datum en locatie gepubliceerd. De actuele vondsten in 2021 vindt u hier.

Broedplekken verwijderen

Iedereen kan helpen door mogelijke broedplekken in tuinen te verwijderen. Dat kan door te voorkomen dat er water blijft staan in bakken, bloempotten, schotels, gieters en alle andere objecten die regenwater opvangen. Maak deze goed schoon en ruim ze droog op. Ook is het goed om regentonnen mug-dicht te maken en om water in vogelbadjes en drinkbakken wekelijks te verversen. Daarnaast is het belangrijk vondsten van exemplaren te melden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).