NVWA stopt bestrijding Aziatisch bosmug in Flevoland en Limburg

De NVWA stopt met het actief bestrijden van de Aziatische bosmug op vijf locaties waar deze mug inmiddels is gevestigd. In plaats daarvan zal de NVWA rondom deze vijf recente vondstlocaties (Urk, Sittard, Heerlen, Roermond en Vlodrop (gemeente Roerdalen)) via actieve surveillance de verspreiding van de ontwikkeling van de populaties van Aziatische bosmug volgen. Dit betekent dat (directe uitbreiding van) de gevestigde populaties niet langer worden bestreden.

Aziatische bosmug
Beeld: ©NVWA

Bij nieuwe vondsten buiten de genoemde aaneengesloten gebieden, zal per geval worden bepaald of het zinvol is om in te grijpen. Bij nieuwe introducties in een ander deel van het land, met een hoge uitroeiingskans, zal de Aziatische bosmug daar worden bestreden.

Vestiging door natuurlijke verspreiding

In oktober 2020 werd in de gemeente Valkenburg (Limburg) een exemplaar van Aziatische bosmug aangetroffen. In september en oktober 2021, zijn in Sittard drie Aziatische bosmuggen en in Urk een larve van de Aziatische bosmug aangetroffen. De NVWA en het RIVM hebben in het voorjaar van 2022 deze situatie nader onderzocht en geconcludeerd, dat de Aziatische bosmug op de vijf vondstlocaties inmiddels is gevestigd. Dit komt waarschijnlijk door natuurlijke verspreiding vanuit (aangrenzende) gevestigde populaties, Flevopolder en het Duitse Noordrijn-Westfalen.

Risico voor gezondheid gering

De kans dat deze mug in Nederland  besmet raakt met een ziekteverwekker en weer doorgeeft is uiterst klein. In Nederland en in de ons omringende landen waar de Aziatische bosmug voorkomt, is nog nooit overdracht van ziekten geconstateerd.

Meer informatie hierover is te raadplegen in het "briefrapport Aziatische bosmug, Aedes japonicus, in Limburg en Flevoland".

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).