Teeltvoorschrift knolcyperus

Met dit teeltvoorschrift willen we de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus voorkomen. Op deze pagina vindt u informatie over knolcyperus. En de regels waar u zich aan moet houden.

Waarom knolcyperus bestrijden?

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in akker- en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Vermeerdering en verspreiding gaat via de ondergrondse knolletjes van de knolcyperusplant.

Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via plantgoed en pootgoed. Bovendien kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. Partijen die met knolcyperus zijn besmet, zijn waardeloos en moeten worden vernietigd.

Meld besmetting met knolcyperus

U kunt nieuwe besmettingen melden bij de NAK. Dat kan ook anoniem. Stuur hiervoor een mail naar teeltvoorschriften@nak.nl of bel met 0527-635 350, keuze 4.

Er is knolcyperus vastgesteld op mijn perceel

Naktuinbouw en de BKD sporen knolcyperus op in gewassen die zij keuren en melden dit aan de NAK. De NAK legt de teeltverboden en de gewasaanzegging op, en controleert of u zich eraan houdt. AIs op uw perceel knolcyperus officieel is vastgesteld, dan moet u meerdere maatregelen nemen.

Teeltverbod

U mag op het betreffende perceel geen akkerbouw- en tuinbouwgewassen telen. Ook de teelt van maïs en graszoden is verboden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een ontheffing van het teeltverbod te krijgen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NAK.

Knolcyperus bestrijden

U moet maatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan.

Werktuigen reinigen

U moet werktuigen op dit perceel, direct na het gebruik, vrijmaken van aanhangende grond en van planten.

Gewasaanzegging

U mag de lopende teelt van het gewas waarin knolcyperus voor het eerst officieel is vastgesteld onder strikte voorwaarden afmaken. Deze voorwaarden zijn er om verdere verspreiding van knolcyperus te voorkomen.

De maatregelen kunnen betrekking hebben op de teelt, oogst, verwerking of afzet van het gewas. En variëren van vernietigen van de planten of producten tot het vrij maken van aanhangende grond en knolcyperus. De keuringsdiensten NAK tuinbouw, BKD en NAK controleren of u zich aan deze maatregelen houdt.

Ieder jaar controle

Het perceelgedeelte waarop het teeltverbod van kracht is, wordt vervolgens jaarlijks door de NAK gecontroleerd. Als zij in 3 opeenvolgende jaren geen knolcyperus aantreffen, dan worden de maatregelen opgeheven. U mag dan weer gewassen telen op het perceel. Het perceel wordt in de 2 jaar daarna nog wel geïnspecteerd.

Handhaving teeltvoorschrift

De NAK controleert of u zich aan dit teeltvoorschrift houdt. Dat doen ze in opdracht van ons. Als inspecteurs van de NAK een overtreding constateren, dan maken ze een rapport van bevindingen en dragen het over aan ons.

Wij kunnen u vervolgens een boete geven, maar we kunnen u ook een maatregel opleggen. Een maatregel is een actie die u moet doen om een overtreding te stoppen. Dat doen we volgens het specifieke interventiebeleid.

Waar vind ik dit in de wet?

De tekst van de wet- en regelgeving is leidend. U vindt de volledige voorschriften voor knolcyperus in Regeling Plantgezondheid, art. 30-33.

Meer informatie

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat alleen met veel inzet kan worden ingedamd. Meer informatie over het toezicht op dit teeltvoorschrift en het herkennen, voorkomen en bestrijden van knolcyperus vindt u op de website van de NAK en BO Akkerbouw. Informatie over de exacte locaties binnen gemeenten is verkrijgbaar bij de NAK.

U kunt contact opnemen met de NAK of met ons Klantencontactcentrum.