Teeltvoorschrift knolcyperus

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Het teeltvoorschrift moet de vermeerdering en verspreiding voorkomen.

Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via plantgoed en pootgoed. Bovendien kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. Partijen die met knolcyperus zijn besmet, zijn waardeloos en moeten worden vernietigd. Het teeltvoorschrift moet de vermeerdering en verspreiding voorkomen, en daarmee problemen bij de export van voortkwekingsmateriaal (bijvoorbeeld bloembollen, planten en pootaardappelen).

Maatregelen

Voor percelen die met knolcyperus zijn besmet, geldt een teeltverbod. Op deze percelen mogen geen akkerbouwgewassen en tuinbouwgewassen worden geteeld. Ook de teelt van maïs en graszoden is dan verboden. Daarnaast moet de gebruiker van het perceel maatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan. Bovendien gelden maatregelen voor het gewas dat op het veld staat, op het moment dat de knolcyperus wordt aangetroffen.

De NAK voert de teeltverboden uit en controleert hierop. Naktuinbouw en de BKD sporen knolcyperus op in gewassen die zij keuren.

Melden besmetting

Besmettingen met knolcyperus die (nog) niet bekend zijn, kunt u melden bij de NAK, via telefoon 0527 635 350 of via het e-mailadres van NAK.

Meer informatie