Teeltvoorschrift Phytophthora infestans in aardappelen

Met dit teeltvoorschrift willen we ziektebronnen van Phytophthora infestans voorkomen. En het risico op verspreiding ervan verkleinen. Op deze pagina vindt u informatie over deze aardappelziekte. En de regels waar u zich aan moet houden.

Waarom phytophthora bestrijden?

Phytophthora infestans is een pseudo-schimmel die dé aardappelziekte veroorzaakt. Een besmetting zorgt voor grote economische schade in de teelt van aardappelen. Bestrijding is vooral een kwestie van voorkomen en beheersen. Het voorkomen van ziektebronnen speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Er gelden daarom wettelijke maatregelen voor:

  • aardappelafvalhopen,
  • ziektehaarden in aardappelpercelen,
  • aardappelopslagplanten in andere gewassen.

Meld aardappelafvalhopen, ziektehaarden en aardappelopslagplanten

U kunt onafgedekte aardappelafvalhopen, grote ziektehaarden met phytophthora of percelen met veel opslagplanten melden bij de NAK. Dat kan ook anoniem. Stuur hiervoor een mail naar teeltvoorschriften@nak.nl of bel met 0527-635 350, keuze 4.

Maatregelen

U moet zich houden aan de volgende maatregelen.

Dek afvalhopen af

U moet na 15 april niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen hebben afgedekt. Dat moet u doen op een manier waardoor stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.

Voorkom verspreiding via aardappelafval

U mag zich niet van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen ontdoen. Behalve als u maatregelen heeft genomen waardoor zich geen stengels met blad kunnen ontwikkelen, aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen.

Bestrijd ziektehaarden

U mag geen aantastingen van Phytophthora in een perceel aardappelen hebben van de volgende omvang:

  • een haard van minimaal 1000 aangetaste blaadjes op 20 m2, of
  • verspreid aangetaste aardappelplanten met minimaal 2000 aangetaste blaadjes op 100 m2.

Bestrijd aardappelopslagplanten

U mag na 1 juli geen aardappelopslagplanten hebben op een perceel of terrein, als:

  • op dat perceel of terrein of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 aardappelplanten per m2 bevinden, en
  • de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.

Handhaving teeltvoorschrift

De NAK controleert of u zich aan dit teeltvoorschrift houdt. Dat doen ze in opdracht van ons. Als inspecteurs van de NAK een overtreding constateren, dan geven ze u eerst een waarschuwing. U moet dan de overtreding herstellen. Als u dit onvoldoende doet, of niet op tijd, dan maken ze een rapport van bevindingen en dragen het over aan ons.

Wij kunnen u dan een bestuurlijke maatregel opleggen. Meestal is dit een last onder dwangsom. Dat betekent dat u iets moet doen om zo de overtreding te stoppen. Als u dit niet doet, dan moet u ons een bedrag betalen. Dat doen we volgens het specifieke interventiebeleid.

Zelfhandhaving

In Zuidelijk Flevoland wordt de controle en handhaving van de regels voor de bestrijding van Phytophthora door de telers zelf uitgevoerd en georganiseerd. Hierdoor kunnen in dat gebied gangbare en biologische telers de ziekte beter, en in goede onderlinge afstemming, bestrijden.

Als dat niet lukt, dan meldt het toezichtsteam dit aan toezichthouder NAK. Een inspecteur van de NAK stelt dan vast of er sprake is van overtreding van een voorschrift. In dat geval kunnen wij vervolgens een bestuurlijke maatregel opleggen.

Waar vind ik dit in de wet?

U vindt de volledige voorschriften voor Phytophthora infestans in aardappelen in paragraaf 3.4 Regeling plantgezondheid (artikel 19 t/m 22). De tekst van de wet- en regelgeving is leidend.

Over Phytophthora in aardappelen

Phytophthora infestans is de gevreesde veroorzaker van ‘de aardappelziekte’. De aardappelziekte is de belangrijkste schimmelziekte in aardappelen. Phytophthora tast zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de aardappelplant aan. Het kan binnen 2 weken een onbeschermd gewas volledig vernietigen.

Meer informatie

Meer informatie over het toezicht op dit teeltvoorschrift en het herkennen, voorkomen en bestrijden van Phytophthora vindt u op de website van de NAK en BO-Akkerbouw
U kunt ook contact opnemen met de NAK of met ons Klantencontactcentrum.