Export (inclusief intraverkeer) varkens

Als u varkens exporteert dan heeft u exportcertificaten nodig. Voorafgaand controleert een dierenarts van de NVWA of u zich aan de wettelijke eisen houdt. U krijgt dan een gezondheidscertificaat.

Binnen de Europese Unie (intraverkeer)

Buiten de Europese Unie (derde landen)

De lading met dieren of dierlijke producten moet voorzien zijn van de certificaten die het ontvangende land eist.

Voorafgaand aan de export van dieren of dierlijke producten controleren dierenartsen van de NVWA of ze voldoen aan de wettelijke eisen (regels voor diergezondheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn). Als dat zo is, geeft de dierenarts een gezondheidscertificaat af.