Verscherpt toezicht voor horeca, ambacht en retail

Als u eten en drinken verkoopt, mag u nooit de gezondheid van consumenten in gevaar brengen. Houd u zich steeds niet aan de wet- en regelgeving, dan kunnen wij uw bedrijf onder 'verscherpt toezicht' plaatsen.

U komt onder verscherpt toezicht te staan als:

  • wij binnen 2 jaar 3 keer of meer overtredingen zien waarvoor een zogenoemd 'rapport van bevindingen' wordt opgemaakt.  
  • het laatste rapport van bevindingen over een zware overtreding gaat.

U krijgt een brief

Als wij u onder verscherpt toezicht stellen, krijgt u een brief van ons. Daarin leest u wat wij van u verwachten. We bieden u de mogelijkheid om het verscherpt toezicht snel te verlaten. Dat noemen wij het kort VeTo-traject. Kiest u niet voor deze optie, dan gaat u het lang VeTo-traject in.

Optie 1: Kort VeTo

Als u kiest voor het korte VeTo-traject, schakelt u op eigen kosten een geaccepteerd bureau in dat u komt adviseren. Zo weet u:

  • hoe u uw overtreding kunt rechtzetten
  • hoe u voortaan overtredingen voorkomt

Daarna komen wij uw bedrijf opnieuw inspecteren. Als er geen overtredingen zijn, staat u niet meer onder verscherpt toezicht. Als er wel overtredingen worden geconstateerd, volgt het Lang VeTo-traject.

U kunt slechts 1 keer per 3 jaar kiezen voor het kort VeTo-traject.

Optie 2: Lang VeTo

Als u geen controle- en adviesbureau inschakelt, of dit te laat doet, volgt een lang VeTo-traject. Dit gebeurt ook als wij bij herinspectie zien dat uw overtredingen niet zijn rechtgezet. Het lange VeTo-traject bestaat uit de marsroute en nazorg.

Marsroute

In het lange VeTo traject komen wij inspecteren of u voldoet aan de regels. Als wij geen verbetering zien, kunnen wij uw bedrijf sluiten (tijdelijk, geheel of gedeeltelijk).

Als uw bedrijf is gesloten, kunnen onze inspecteurs u komen ondervragen over voedselveilig werken. Bij onvoldoende kennis blijft uw bedrijf gesloten. Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Op welke temperatuur moet u bederfelijke levensmiddelen bewaren?
  • Hoe ontdooit u bevroren producten?
  • Hoe controleert u de temperatuur van bederfelijke levensmiddelen?

Als wij u bedrijf sluiten, controleren wij of u zich aan deze sluiting houdt. Zo niet, kunnen wij u een dwangsom opleggen. U mag pas weer helemaal open als wij  zien dat u voldoet aan de voorwaarden.  

Nazorg

Als u voldoende verbetering laat zien, volgt een nazorg-inspectie. Wij controleren u dan nog eenmaal. Voldoet uw bedrijf aan de regels, staat u niet meer onder verscherpt toezicht. Maar als uw bedrijf tijdens deze laatste controle niet voldoet, scherpen wij de maatregelen weer aan.