Ketenanalyses

Er zijn 12 productieketens benoemd, waarvan de NVWA in kaart brengt waar zich risico's kunnen voordoen voor de samenleving. We kijken dan naar de risico's voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid, productveiligheid en plantgezondheid. We analyseren waar mogelijk ook fraudemogelijkheden en geven aan hoe het staat met het toezicht en de naleving in de verschillende schakels. Dit kan per keten verschillen.

Integrale keten- en risicoanalyses (inclusief fraude- en toezichtbeeld)

Risicoanalyses

Met bovenstaande integrale ketenanalyses kan de NVWA een objectief gesprek voeren over haar toezichtprioriteiten met beleidmakers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Door het maken van ketenanalyses zien we ook waar onze informatiepositie beter kan. De ketenanalyses worden iedere 4 jaar opnieuw uitgevoerd.