Prestaties

In het jaarplan en de verantwoording bieden wij inzicht in de continuïteit van de organisatie: het prestatie-, financieel- en kwaliteitsmanagement en de risicobeheersing van de organisatie. Deze zijn mede bepalend voor de mate waarin de NVWA in staat is haar taken uit te kunnen voeren.