Veiligheid speeltuinen goed: 99% speeltoestellen voldoet aan eisen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen jaar 700 speeltoestellen in speeltuinen onderzocht hoe veilig ze zijn. Dit waren toestellen in openbare speeltuinen, speeltuinverenigingen, scholen en kinderboerderijen. Bijna alle gecontroleerde toestellen (99%) waren veilig. Inspecteurs troffen 7 toestellen aan die mogelijk tot onveilige situaties kunnen leiden.

Speeltoestellen in de (semi-) openbare ruimte moeten voldoen aan veiligheidseisen uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Beheerders van speeltoestellen moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om ervoor te zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert. Zo moeten speeltoestellen zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI), moeten de toestellen goed onderhouden worden en moeten beheerders een logboek bijhouden waarin ze dit vastleggen. De NVWA controleert of beheerders zich aan de wettelijke eisen houden.

Kind op schommel op schoolplein
Beeld: ©ANP

700 toestellen

De NVWA heeft in het laatste kwartaal van afgelopen jaar 170 speeltuinen bezocht en bijna 700 toestellen gecontroleerd. Dit waren openbare speeltuinen (72), speeltuinverenigingen (31), scholen (49) en kinderboerderijen (18). Een van de doelen was een beeld te krijgen van de markt. De staat van de meeste speeltoestellen was goed: 99% van de gecontroleerde toestellen was veilig. Wel werden bij 42 toestellen gebreken geconstateerd zoals slijtage van touwen en planken die aan vervanging toe waren. Deze gebreken leverden geen gevaarlijke situaties op.

Inspecteurs hebben 7 toestellen aangetroffen die mogelijk wel tot onveilige situaties kunnen leiden, zoals toestellen die te dicht bij bomen of paaltjes waren geplaatst. Alle geconstateerde gebreken en mogelijk onveilige situaties zijn gemeld bij de beheerders van de speeltuinen. Er zijn geen boetes uitgedeeld omdat het een marktverkenning betreft.

Administratie

Bij bijna 80 locaties hebben inspecteurs ook de administratie bekeken. Slechts 60% van de gecontroleerde locaties had een actuele administratie. Vooral scholen scoren laag op het naleven van de administratieve eisen. Kinderboerderijen scoren het best als het gaat om de verplichte administratie. De NVWA heeft beheerders gewezen op de eisen waar ze aan moeten voldoen. De inspectieresultaten worden gebruikt om te bepalen waar de inspecties zich in 2023 op gaan richten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).