Ieder jaar meer meldingen van ziekte door voedsel

In 2022 waren er 1.165 meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties. Het is een uitbraak als twee of meer mensen ziek zijn van hetzelfde voedsel. In totaal werden er 4.470 mensen ziek. Het aantal meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties neemt ieder jaar toe. In 2016 ging het om 594 meldingen met 2.731 zieken. Het aantal is dus verdubbeld, blijkt uit het rapport Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2022 van het RIVM.

man grijpt zijn buik door kramp
Beeld: ©NVWA

Oorzaak niet altijd bekend

De meeste uitbraken van voedselvergiftigingen worden niet opgemerkt. Bij gemelde uitbraken, onderzoekt de NVWA wat de oorzaak is. Vaak blijft die oorzaak onbekend. Als dit wel bekend is, dan zijn het norovirus, Salmonella en Campylobacter de belangrijkste veroorzakers.

Voedselvergiftiging voorkomen

Het RIVM krijgt de meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties van de NVWA en de GGD. Deze gegevens samen geven inzicht in de oorzaken van de uitbraken, hoe vaak ze voorkomen en de mogelijke veranderingen door de jaren heen. Met deze inzichten kan het RIVM adviseren hoe mensen voedselvergiftiging kunnen voorkomen.

Onderzoek door NVWA, WFSR en GGD’en

De NVWA en GGD’en onderzoeken uitbraken van voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. De NVWA kijkt naar het voedsel, de herkomst en de plaats waar het wordt bereid. Wageningen Food Safety Research (WFSR) onderzoekt het voedsel in het laboratorium op aanwezigheid van ziekteverwekkers. Met deze uitslagen kan NVWA toezien op veilige voedselbereiding De GGD richt zich op de personen die besmet voedsel hebben gegeten en probeert via hen de mogelijke bron(nen) te herleiden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.