Vogelgriep (HPAI) nu ook in Denemarken en Roemenië: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Denemarken en Roemenië, moeten vervoermiddelen voor pluimvee (hoenderachtigen, eenden of ganzen) of broedeieren, die terugkeren of komen uit Denemarken en Roemenië, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan.

Vrachtwagen op de weg met veetransport
Beeld: ©NVWA

De 2e R&O van vervoermiddelen moet plaatsvinden op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen of een pluimvee slachthuis.

Deze R&O verplichting gold reeds voor de EU-lidstaten België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Litouwen, Noorwegen (zie onderaan), Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden én voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (waaronder het Verenigd Koninkrijk).

Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats of het slachthuis. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle

Telefoonnummer: (088) 223 45 30
E-mail: R&O@nvwa.nl

Noorwegen is geen EU-land, maar wel een EFTA land, dat de EU-wetgeving 1 op 1 volgt.

Meer informatie

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.