Besmettingen Euwallacea fornicatus (schorskever) uitgeroeid

Bij 2 bedrijven in Nederland is vorig jaar de schorskever Euwallacea fornicatus aangetroffen. De getroffen bedrijven hebben op aanwijzing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de kever inmiddels succesvol uitgeroeid.

Uitroeien schorskevers blijkt lastig

De schorskever Euwallacea fornicatus heeft een quarantainestatus en bij een vondst in Nederland neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Schorskevers zoals Euwallacea fornicatus zijn zeer klein, en de kevers leven een groot deel van hun leven in de stam of takken. Een besmetting valt daarom niet snel op en is lastig te bestrijden. Daarnaast heeft Euwallacea fornicatus een zeer brede waardplantenreeks. Alleen het vernietigen van alle potentiële waardplanten biedt zekerheid op uitroeiing van een besmetting op een bedrijf.

Sinds april 2022 past de NVWA een gefaseerde aanpak toe die bestaat uit 3 stappen, met per stap zwaardere maatregelen. In de eerste fase van deze aanpak moeten de besmette planten vernietigd worden en krijgt het bedrijf de gelegenheid zelf actie te ondernemen om van de besmetting af te komen. In de volgende fasen laat de NVWA een aantal (stap 2) of alle (stap 3) waardplantensoorten verplicht ruimen. In elke fase monitort de NVWA door middel van vallen en visuele inspecties of eliminatie succesvol is.

Uitroeiing een feit

Bij beide bedrijven is uitroeiing gelukt voordat overgegaan moest worden naar stap 2 of 3. Om dit te bereiken hebben de bedrijven ingrijpende maatregelen moeten nemen, en de nodige kosten gemaakt. Onder meer moesten alle besmet bevonden planten verplicht worden vernietigd. Na scouting, vrijwillig ruimen van andere mogelijk besmette planten door het bedrijf en aanpassingen aan bepaalde importen, is in een monitoringsperiode van 12 weken geen Euwallacea fornicatus meer aangetroffen bij visuele inspecties en op vallen. Daarmee heeft de NVWA aan de EU kunnen melden dat Euwallacea fornicatus in Nederland uitgeroeid is.

Nieuwe eisen bij import

Voor een aantal waardplanten van Euwallacea fornicatus, zoals Ficus spp., gelden vanaf 11 januari 2023 aanvullende eisen voor import. Om de insleep van Euwallacea fornicatus te voorkomen moet bijvoorbeeld het land van herkomst of de productieplaats vrij zijn van Euwallacea fornicatus of moet de stamdiameter kleiner zijn dan 2 cm. Daarnaast kunnen ook nog aanvullende eisen gelden voor inspecties tijdens de teelt. Dat betekent dat derde landen nu al actie moeten ondernemen om aan de eisen per 11 januari 2023 te kunnen voldoen

Verder lezen

Meer informatie over Euwallacea fornicatus is te vinden in het dossier Niet-Europese schorskevers (Scolytinae) op de NVWA-website. Hierin staan details over de aanpak bij een besmetting en de voorwaarden bij de verschillende stappen. Het dossier bevat verder informatie over de eisen voor import van de waardplanten, die vanaf 11 januari 2023 gaan gelden. Daarnaast is er informatie hoe een mogelijke besmetting met schorskevers is te herkennen. Het is verplicht het vermoeden van besmetting met niet-Europese schorskevers bij de NVWA te melden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).