Update lijst toegelaten middelen R&O AVP

In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn desinfectiemiddelen opgenomen die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten. Een goede R&O met de juiste middelen is belangrijk om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland te voorkomen.

varken in stal
Beeld: ©NVWA

Om het zoeken naar desinfectiemiddelen voor diertransport en dierverblijfsruimten makkelijker te maken, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst gepubliceerd met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen ter preventie van AVP.

Deze lijst is opgesteld door het Ctgb op de vermelde datum en geeft een indicatie van de mogelijk beschikbare middelen. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn daarom niet meegenomen. Bij gebruik van een middel moet de gebruiker zelf controleren of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.