Vogelgriep (HPAI) nu ook in Frankrijk, Litouwen, Roemenië en Slowakije: extra R&O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Frankrijk, Litouwen, Roemenië en Slowakije moeten lege en geladen vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren, die terugkeren of komen uit Frankrijk, Litouwen, Roemenië en Slowakije onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan.

Reinigen van vrachtauto pluimveetransport
Beeld: ©NVWA

Deze R&O verplichting geldt ook voor vervoermiddelen van pluimvee of broedeieren die terugkeren of komen uit de EU hoog-risicolanden België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

De extra R&O van vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren moet worden uitgevoerd op een erkende R&O-plaats voor pluimvee transportmiddelen, een slachthuis of een broederij.

Geladen vervoermiddelen worden eerst gelost, waarna ter plekke een 1e R&O plaatsvindt. Hierna worden de voertuigen onmiddellijk vervoerd naar een erkende R&O-plaats, een slachthuis of een broederij, om aldaar een 2e R&O te ondergaan.

Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, het slachthuis of de broederij. Daarna stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle
Telefoonnummer: (088) 223 45 30
E-mail: R&O@nvwa.nl

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Read this newsitem in English