NVWA start strafrechtelijk onderzoek naar houtimporteur

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar een houtimporteur in de provincie Gelderland. Dat onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Het bedrijf wordt ervan verdacht de Europese Houtverordening niet na te leven. Vermoedelijk heeft het bedrijf berken multiplexplaten geïmporteerd uit Turkije zonder te voldoen aan de verplichte zorgvuldigheidseisen. Inspecteurs en rechercheurs hebben een aantal locaties van het bedrijf bezocht en daarbij documenten gevorderd waarmee de legale herkomst van het hout kon worden aangetoond. Die documenten kon het bedrijf niet overleggen.

Stapel verschillende maten multiplex hout platen op grijze ondergrond
Beeld: ©PureBudget
Foto ter illustratie

Een belangrijke stap bij het aantonen van de legale herkomst is het uitvoeren van een risicobeoordeling. Daarmee wordt bepaald of er een risico is dat het om illegaal hout gaat. Een importeur moet onder meer kijken naar waar het hout is gekapt en of het voldoet aan de eisen van het land van herkomst. Daarnaast moet de importeur kijken of er geen VN sancties zijn opgelegd aan het land van herkomst en of de overlegde documenten betrouwbaar zijn. Deze documenten waren niet aanwezig bij de houtimporteur.

Risico 'fout hout'

Sinds 2013 is de Europese Houtverordening van kracht om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt komt. Het illegaal kappen van bomen draagt namelijk bij aan ontbossing. Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de leefomgeving van sommige planten en dieren. Ook draagt illegale houtkap bij aan klimaatverandering. Het kappen van bos heeft ook impact op de lokale bevolking, die voor hun voedsel en inkomen vaak afhankelijk is van het bos. Daarom pakt de overheid de import van 'fout hout' aan.

Per 30 december 2024 gaat de Europese Houtverordening over in de Europese Ontbossingsverordening (EUDR). Zie voor meer informatie: EUDR - Ontbossingsverordening.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).