NVWA en politie doen strafrechtelijk onderzoek naar houtimporteurs

Een team van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie heeft strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar 2 houtimporteurs. De bedrijven worden ervan verdacht de Europese Houtverordening niet na te leven. Bij één van de bedrijven is 20 kuub tropisch hardhout in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Boomstam door midden zagen buitenshuis
Beeld: ©NVWA

De bedrijven in de provincies Overijssel en Drenthe hebben hardhout geïmporteerd uit Suriname en Brazilië en daarbij vermoedelijk niet voldaan aan de verplichte zorgvuldigheidseisen. Van een aantal door de bedrijven uitgevoerde importen zijn de documenten gevorderd waarmee de legale herkomst van het hout kon worden aangetoond. Een deel van die documenten konden de bedrijven niet overleggen.

Zorgvuldigheid

Een belangrijke stap bij het aantonen van de legale herkomst van hout is het vooraf uitvoeren van een risicobeoordeling. Daarmee wordt bepaald of er een risico is dat het om illegaal hout gaat. Een importeur moet onder meer kijken naar waar het hout is gekapt en of het voldoet aan de eisen van het land van herkomst en of de overlegde documenten betrouwbaar zijn. Uit de strafrechtelijke onderzoeken komt het beeld naar voren dat voorafgaand aan de import onvoldoende duidelijk was of het hout een legale herkomst had.

Europese Houtverordening

Sinds 2013 is de Europese Houtverordening van kracht om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese markt komt. Het illegaal kappen van bomen draagt namelijk bij aan ontbossing. Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de leefomgeving van sommige planten en dieren. Ook draagt illegale houtkap bij aan klimaatverandering. Het kappen van bos heeft ook impact op de lokale bevolking, die voor hun voedsel en inkomen vaak afhankelijk is van het bos. Daarom pakt de overheid de import van 'fout hout' aan.

Per 30 december 2024 gaat de Europese Houtverordening over in de Europese Ontbossingsverordening (EUDR). Zie voor meer informatie: EUDR - Ontbossingsverordening.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).