Extra aandacht voor bescherming schapen tegen hitte

De NVWA kijkt deze zomer gericht of schapenhouders hun dieren in de wei goed beschermen tegen hitte. De NVWA kiest voor deze doelgroep, omdat er tijdens de vorige zomers het meeste overtredingen op dit onderwerp zijn vastgesteld bij schapen. Schapen lopen bovendien vaak in een weide zonder stal die voor beschutting tegen de zon kan zorgen. Daardoor lopen zij extra risico op hittestress. Met de resultaten van deze naleefmeting kan de NVWA het toezicht in de toekomst zo goed mogelijk laten aansluiten bij de praktijk.

Hittestress bij weidedieren is een toenemend aandachtspunt. Het is de verwachting dat de komende jaren vaker periodes van hitte en droogte zullen voorkomen. Veehouders zijn verplicht om hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte.

Schapen staan en liggen in de schaduw van een grote boom
Beeld: ©NVWA

Inspecties op warme dagen

De NVWA voert in warme periodes controles uit bij veehouderijen en andere bedrijven. Inspecteurs controleren of dieren in de wei de hele dag in de schaduw kunnen staan en of ze toegang hebben tot drinkwater. Daarnaast zijn er extra controles op veetransporten als het warmer is dan 27 graden Celsius.

Bescherming schapen tegen hitte

Om goed inzicht te krijgen in de doelgroep is in het voorjaar een enquête gehouden onder 4.000 schapenhouders. De volgende stap is een naleefmeting die tot eind september bij verschillende schapenhouders plaatsvindt. De resultaten van de enquête en de naleefmeting vormen samen de basis voor de aanpak in 2025. De NVWA zal deze informatie delen met de sector.

Over hittestress

Op de website van de NVWA staat meer informatie over de regels voor veehouders en vervoerders bij hitte en het voorkomen van hittestress bij dieren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).