Het Openbaar Ministerie bepaalt of ik strafrechtelijk word vervolgd

Voor sommige overtredingen kunt u ook strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen opsporingsambtenaren (boa’s) mogen deze overtredingen en de strafbare feiten opsporen.

Is dat het geval, dan zegt onze boa u een proces-verbaal aan. Dit betekent dat de boa een officieel verslag maakt en dit naar het Openbaar Ministerie (OM) stuurt. Het OM bepaalt of u strafrechtelijk wordt vervolgd. Daarnaast kunt u van ons ook nog een maatregel krijgen.

Boa’s

Sommige van onze inspecteurs zijn ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). Wij hebben ook algemene opsporingsambtenaren. Zij mogen u een proces-verbaal aanzeggen, net als de politie.

Wanneer krijg ik een proces-verbaal?

Wij kunnen verschillende soorten interventies doen. Zoals het geven van een officiële waarschuwing, het opleggen van een boete of maatregel. Maar, we kunnen ook een strafrechtelijk onderzoek starten. Als er strafbare feiten worden geconstateerd, dan zullen wij een proces-verbaal opstellen.

Een proces-verbaal is een officieel verslag. Daarin staan de belangrijke feiten die een opsporingsambtenaar heeft waargenomen. Wat heeft hij of zij gezien, gehoord of geroken? Wat is hierover door u of anderen gezegd?

Voor sommige feiten schrijven wij altijd een proces-verbaal. Voor andere feiten zullen we ervoor kiezen om u eerst een boete of maatregel op te leggen. Als dat niet helpt, dan zullen we alsnog een proces-verbaal schrijven. Soms is de situatie zo ernstig dat wij vinden dat we direct een proces-verbaal moeten schrijven.

Moet ik antwoorden op de vragen die jullie stellen?

U wordt altijd door ons gehoord. Dat betekent dat wij u vragen zullen stellen over bijvoorbeeld uw betrokkenheid bij het strafbaar feit. Voordat u door ons wordt gehoord, zullen wij u de cautie geven. Dit betekent dat u niet hoeft te antwoorden. Daarnaast zullen wij u erop wijzen dat u een advocaat of juridisch bijstand kunt inschakelen.

Afhandeling door het OM

De boa stuurt het proces-verbaal naar de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist daarna wat er met uw zaak gebeurt. U kunt bijvoorbeeld een geldboete krijgen, of u wordt door de rechtbank opgeroepen voor een zitting. Hier is de NVWA niet bij betrokken.

Wilt u het proces-verbaal inzien, dan vraagt u dit aan de officier van justitie. Deze bepaalt of u de stukken wel of niet mag inzien.

Waarom krijg ik ook een maatregel?

Naast het strafrechtelijke traject kunt u ook een Voornemen tot oplegging van een maatregel van ons ontvangen. Het proces-verbaal is een straf, met de maatregel willen we de overtreding stoppen.

Voorbeeld

U heeft een proces-verbaal gekregen omdat u verboden lichamelijke ingrepen heeft gedaan bij uw dieren. De boa stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.

Daarnaast krijgt u van ons een Voornemen tot oplegging van een maatregel. In deze brief staat dat wij van plan zijn om uw dieren mee te voeren en (tijdelijk) ergens anders onder te brengen. De dieren worden dan door ons naar een opvanglocatie gebracht. De brieven hierover ontvangt u van de NVWA. Dit traject loopt niet via het Openbaar Ministerie.

Dit lijkt misschien dubbelop, maar het overbrengen van de dieren is niet bedoeld om u te bestraffen. Met deze maatregel willen we de overtreding stoppen of de overtreding ongedaan te maken.