Ik moet terugmelden na een officiële waarschuwing

Na een officiële waarschuwing van de inspecteur moet u zelf laten zien dat u de overtreding heeft opgelost. Stuur hiervoor bewijzen naar ons. Dat noemen we terugmelden. U moet dit doen binnen de tijd die u van de inspecteur gekregen heeft, en op de voorgeschreven manier.

Digitaal of per post terugmelden

U kunt online via een terugmeldingsformulier laten weten welke herstelacties u heeft gedaan. Lukt het niet digitaal, dan kunt u dit ook per post laten weten. Ons adres vindt u hieronder.

Het kan zijn dat de inspecteur andere afspraken met u maakt. Dan moet u de afspraken met de inspecteur volgen.

Digitaal terugmelden

In het digitale terugmeldingsformulier of in uw brief (per post) zet u de volgende gegevens:

 • Het referentienummer van de officiële waarschuwingsbrief. Dit staat rechtsboven in de brief.
 • Uw KVK-nummer.
 • De acties die u heeft gedaan om de overtredingen direct op te lossen, en hoe u de overtreding in de toekomst gaat voorkomen.
 • Voeg foto's of ander bewijsmateriaal toe, zoals aankoopbonnen en rekeningen. Gebruik hiervoor de knop ‘bijlagen’. Het bewijsmateriaal moet laten zien wat u gedaan heeft en de verbeterde situatie laten zien. Voor een aantal overtredingen is dit verplicht.

U kunt online in totaal maximaal 7,5 MB uploaden. Ieder bestand mag maximaal 1,5 MB zijn.

Lukt het niet om alle foto's of bestanden via het formulier te uploaden? Stuur deze dan per e-mail naar NVWAherinspectieinternet@nvwa.nl. Doe dit direct nadat u het terugmeldformulier heeft verzonden. Zet in uw mail ook het referentienummer van de waarschuwing, uw bedrijfsnaam en adresgegevens.

Bevestiging van ontvangst van de digitale terugmelding

Nadat wij uw digitale terugmelding hebben ontvangen, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van ons. Dit gebeurt meestal automatisch. Bel 0900-03 88 als u deze bevestiging niet krijgt.

Per post terugmelden

Wilt u per post terugmelden? Stuur uw brief dan naar:

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Afdeling KBC - Team Administratieve Ondersteuning
 • Betreft: Terugmeldingsformulier
 • Postbus 43006
 • 3540 AA Utrecht

De inspecteur beoordeelt uw terugmelding

De inspecteur beoordeelt of u voldoende heeft laten zien dat u de overtreding heeft opgelost. Dit noemen we een digitale herinspectie. Bij bepaalde inspecties krijgt u een factuur die u moet betalen. Meer informatie over de factuur en de tarieven vindt u bij onze tarieven.

Uw terugmelding is akkoord

Voldoet u aan alle eisen? En is de inspecteur overtuigd dat u de overtreding heeft opgelost? Dan beoordeelt de inspecteur uw terugmelding als voldoende. Een fysieke herinspectie is niet meer nodig en u hoeft verder niets meer te doen. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of post.

Uw terugmelding is niet akkoord

De inspecteur gaat niet akkoord en beoordeelt uw terugmelding als onvoldoende. De reden voor deze beoordeling kan zijn:

 • u bent niet voldoende volledig, duidelijk en concreet, of laat onvoldoende zien wat u precies heeft gedaan om de situatie te herstellen
 • u heeft geen of onduidelijke bewijsstukken toegevoegd
 • u bent te laat bent met terugmelden

Wat gebeurt er als mijn terugmelding onvoldoende is?

Als de inspecteur uw terugmelding onvoldoende vindt, dan krijgt u een fysieke herinspectie door een inspecteur. Bij bepaalde inspecties krijgt u een factuur die u moet betalen. Meer informatie over de factuur en de tarieven vindt u bij onze tarieven.

Heeft u de overtreding dan nog steeds niet opgelost? Dan volgen andere acties. U kunt dan bijvoorbeeld een boete krijgen, een maatregel krijgen, of strafrechtelijk worden vervolgd.