Verschillende soorten contaminanten

Levensmiddelen kunnen verschillende soorten contaminanten bevatten. Lees hoe deze chemische stoffen in onze voeding terecht kunnen komen.

Contaminanten die zijn gereguleerd via maximumgehaltes in EU-Verordening 2023/915

De maximum limieten (ML) voor de volgende contaminanten staan in EU-Verordening 2023/915.

Contaminanten die zijn gereguleerd via referentieniveaus

Voor sommige contaminanten is een referentieniveau bepaald. Dit is een soort signaalwaarde. Wanneer het gehalte van een contaminant boven het referentieniveau ligt, is een bedrijf verplicht om maatregelen te nemen en het gehalte omlaag te brengen. Een referentieniveau is niet hetzelfde als het maximumgehalte (ML). Referentieniveaus zijn eerder streefwaarden.

Voor de stof acrylamide is een referentieniveau bepaald via EU-Verordening 2017/2158.

Contaminanten voor monitoring en actielimieten

Zijn er signalen dat een bepaalde stof in levensmiddelen een risico vormt of kan vormen voor de gezondheid? Dan kan de NVWA een onderzoek starten en monsters nemen. Op deze manier wordt meer bekend over hoe vaak een stof in levensmiddelen voorkomt. Ook kan beter ingeschat worden wat de gezondheidsrisico’s zijn. Dit kan ertoe leiden dat er maximumgehaltes worden vastgesteld voor deze stoffen.

Een maximumgehalte wordt vastgesteld na een risicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Soms zijn er nog te weinig gegevens beschikbaar voor een risicobeoordeling, maar is wel al duidelijk dat een stof een risico voor de gezondheid is. Dan kan de Europese Commissie een actielimiet vaststellen. Wij kunnen hier dan weer op controleren.

Momenteel doen wij onder meer onderzoek naar minerale oliën.

Meer informatie over contaminanten in voeding

Wilt u meer weten over de genoemde stoffen? Kijk dan op de website van het Voedingscentrum.