Melden productie of import bij het CPNP

Produceert of importeert u voor de 1e keer een cosmetisch product? Dan moet u een notificatie indienen bij het Cosmetic Products Notification Portal.

Deze notificatie moeten bedrijven via het Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) notificaties indienen. Ook bedrijven die al eerder een notificatie bij de NVWA hebben ingediend, moeten hun producten voor 11 juli 2013 opnieuw en eenmalig via het CPNP notificeren.

De informatie in het CPNP is elektronisch toegankelijk voor de controleautoriteiten in de lidstaten, waaronder de NVWA en voor de Vergiftigingen Informatie Centra in de EU, waaronder het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht.