Wetten en regels dierenwelzijn

Voor het welzijn van gehouden dieren gelden Europese en Nederlandse regels waar houders van deze dieren zich aan moeten houden.

De Nederlandse regels staan in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, de Regeling houders van dieren en de Regeling diergeneeskundigen.