Regels voor rundveehouders

Houders van koeien, kalveren, stieren, vaarzen en buffels uit de beroepsmatige veehouderij moeten zich houden aan regels. Er kunnen ook regels gelden voor hobbymatig gehouden dieren op kinderboerderijen, bij particulieren thuis, dieren die leven in dierentuinen of rondlopen in natuurgebieden.

Welzijnseisen kalveren

Houdt u kalveren? Dan gelden er regels voor het welzijn van deze kalveren. Bijvoorbeeld voor de huisvesting, de verzorging en de verlichting in de stal. Na 8 weken mag u kalveren bijvoorbeeld niet meer in eenlingenboxen houden.

Meer over regels welzijn kalveren (website RVO)

Welzijnseisen runderen

Voor runderen gelden speciale welzijnseisen, bijvoorbeeld voor het voer dat ze krijgen of over de ventilatie in de stal.

Meer over welzijnseisen dieren (website RVO)

Afvoeren kadavers

Is een kalf of rund dood gegaan op uw bedrijf? Meld dan het kadaver op de eerstvolgende werkdag aan bij destructiebedrijf Rendac. Rendac moet het kadaver de eerstvolgende werkdag na uw melding ophalen en verwerken.

Bied het kadaver op een speciaal daarvoor aangewezen plaats aan bij de ophaaldienst van Rendac. Dek het kadaver af om het buiten bereik van ongedierte te houden.

Meer over het afvoeren van kadavers

Noodslachting

Is een dier na een ongeval gewond geraakt? En kunt u het niet meer levend naar een slachthuis vervoeren? Schakel dan een dierenarts in om het dier te keuren voor een noodslachting.

Meer over noodslachtingen

Lichamelijke ingrepen bij runderen

U mag runderen onthoornen. Bij fokstieren mag u onder voorwaarden een neusring aanbrengen.

Meer over lichamelijke ingrepen bij dieren

Vervoer van runderen

Als u runderen vervoert, dan moet u maatregelen nemen die het welzijn van de dieren waarborgen. U moet ook zorgen voor een goede hygiëne van de veewagen.

Meer over vervoer runderen

Tentoonstellen en verzamelen runderen

Komen verschillende dieren bij elkaar? Dan is er een verhoogd risico op het overbrengen van dierziekten. En kan het welzijn van dieren gevaar lopen. Daarom zijn er eisen voor verzamelcentra.

Meer over tentoonstellen en verzamelen dieren

Ritueel onbedwelmd slachten

Runderen mogen onverdoofd of onbedwelmd geslacht worden. Via een halssnede door beide halsslagaders bloedt het dier dan dood. Hier zijn wel strenge regels voor. Het  onbedwelmd (ritueel) slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend slachthuis en staat onder toezicht van de NVWA.

Meer over onbedwelmd slachten

Wetgeving

Houders van runderen moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voor runderen gelden specifieke welzijnseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van geschikt voer en de ventilatie in de stal. Er zijn extra welzijnsregels voor kalveren (website RVO).

Zie ook