Regels voor rundveehouders

Houders van koeien, kalveren, stieren, vaarzen en buffels uit de beroepsmatige veehouderij moeten zich houden aan regels. Er kunnen ook regels gelden voor hobbymatig gehouden dieren op kinderboerderijen, bij particulieren thuis, dieren die leven in dierentuinen of rondlopen in natuurgebieden.

Welzijnseisen kalveren

Houdt u kalveren? Dan gelden er regels voor het welzijn van deze kalveren. Bijvoorbeeld voor de huisvesting, de verzorging en de verlichting in de stal. Na 8 weken mag u kalveren bijvoorbeeld niet meer in eenlingenboxen houden.

Meer over regels welzijn kalveren (website RVO)

Welzijnseisen runderen

Voor runderen gelden speciale welzijnseisen, bijvoorbeeld voor het voer dat ze krijgen of over de ventilatie in de stal.

Meer over welzijnseisen dieren (website RVO)

Afvoeren kadavers

Is een kalf of rund dood gegaan op uw bedrijf? Meld dan het kadaver op de eerstvolgende werkdag aan bij destructiebedrijf Rendac. Rendac moet het kadaver de eerstvolgende werkdag na uw melding ophalen en verwerken.

Bied het kadaver op een speciaal daarvoor aangewezen plaats aan bij de ophaaldienst van Rendac. Dek het kadaver af om het buiten bereik van ongedierte te houden.

Meer over het afvoeren van kadavers

Lichamelijke ingrepen bij runderen

U mag runderen onthoornen. Bij fokstieren mag u onder voorwaarden een neusring aanbrengen.

Meer over lichamelijke ingrepen bij dieren

Vervoer van runderen

Als u runderen vervoert, dan moet u maatregelen nemen die het welzijn van de dieren waarborgen. U moet ook zorgen voor een goede hygiëne van de veewagen.

Meer over vervoer runderen

Tentoonstellen en verzamelen runderen

Komen verschillende dieren bij elkaar? Dan is er een verhoogd risico op het overbrengen van dierziekten. En kan het welzijn van dieren gevaar lopen. Daarom zijn er eisen voor verzamelcentra.

Meer over tentoonstellen en verzamelen dieren

Onbedwelmd slachten

Runderen mogen onverdoofd of onbedwelmd geslacht worden. Via een halssnede door beide halsslagaders bloedt het dier dan dood. Hier zijn wel strenge regels voor. Het  onbedwelmd (ritueel) slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend slachthuis en staat onder toezicht van de NVWA.

Meer over onbedwelmd slachten

Zelf doden van runderen

Houders van runderen mogen onder strenge voorwaarden runderen doden buiten een slachthuis. De regels hiervoor staan in het Besluit houders van dieren en de Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Zelf doden voor afvoer naar destructor

Voor het doden van runderen buiten een slachthuis, ter beëindiging van het leven van het dier, gelden de eisen uit de Verordening (EG) nr. 1099/2009. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd door gebruik van een schietmasker, daarna moet zo snel mogelijk de dodingsmethode worden toegepast. Dit is een halssnede of door gebruik van pithing. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren. Het kadaver moet worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf (geen consumptie).

Zelf doden en slachten voor eigen consumptie

Het zelf doden en slachten van een rund voor de consumptie van het vlees is niet toegestaan buiten een erkend slachthuis.

Noodslachtingen op de boerderij

Lees hier welke regels er gelden voor een noodslachting van een rund als het bijvoorbeeld een ongeval heeft gehad.

Wetgeving

Houders van runderen moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voor runderen gelden specifieke welzijnseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van geschikt voer en de ventilatie in de stal. Er zijn extra welzijnsregels voor kalveren (website RVO).