Paardenwelzijn

Er zijn wettelijke regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van paarden, pony’s, ezels, zebra's en andere paardachtigen. De NVWA controleert of houders van paarden en paardachtigen zich aan deze regels houden.

Hoe zorg ik goed voor mijn paard?

Houders van paarden en pony's moeten zich houden aan de Wet dieren, Besluit en Regeling houders van dieren, Besluit en Regeling diergeneesmiddelen om het welzijn en de gezondheid van hun dieren te waarborgen.

De wettelijke regels zijn algemeen verwoord en gelden voor iedereen. Dat maakt ze soms lastig leesbaar. Het zijn geen praktische adviezen. Hieronder geven we enkele praktische voorbeelden van zaken waar u op kunt letten als u zich aan de wet- en regelgeving wilt houden:

  • Houd rekening met de aard en behoeften van het paard. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het dier dagelijks voldoende beweging krijgt.
  • Geef uw paard voldoende water en voer van passende kwaliteit.
  • Let op de gezondheid van het paard. Probeer te voorkomen dat het dier ziek wordt of zich verwondt. En zorg ervoor dat het paard de juiste verzorging en behandeling krijgt als dit toch gebeurt.
  • Voorkom dat uw paard bang is of onnodig gestrest raakt.
  • Bescherm uw paard tegen slechte weersomstandigheden. Dat betekent onder meer dat u hittestress bij het dier voorkomt.
  • Houd uw paard onder hygiënische omstandigheden. Let er bijvoorbeeld op dat de stal schoon en droog is.
  • Zorg dat er voldoende licht is in de stal en dat er geen scherpe uitsteeksels of randen zijn.
  • Houdt u uw paard buiten? Bescherm het dan tegen roofdieren.
  • U mag uw paard geen werk laten doen dat te zwaar voor het dier is of waarvoor het dier niet geschikt is.
  • U mag de staart niet couperen (amputeren). Ook andere lichamelijke ingrepen zijn verboden.

Praktische adviezen voor paardenwelzijn

Wilt u meer informatie over hoe u goed voor uw paard kunt zorgen? Op internet vindt u verschillende praktische richtlijnen die in lijn zijn met de wettelijke eisen, bijvoorbeeld:

Verder kunt u natuurlijk ook bij uw dierenarts terecht.

Regels voor het doden, slachten of laten inslapen van een paard

Houd ook rekening met het welzijn van uw paard als u het dier wilt laten doden, slachten of inslapen. Als u uw paard wilt laten inslapen, kunt u bij de dierenarts terecht. Deze kan het paard euthanasie geven.

Veehouders mogen hun paarden ook zelf doden. Daarbij gelden wel strenge voorwaarden. Zo moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier doodt moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren. Kijk voor meer informatie bij Regels voor het zelf doden van dieren op de veehouderij.

Een dood paard laten afvoeren

Het is niet toegestaan om een paard te begraven op uw terrein. U moet het kadaver dus laten afvoeren. Kijk voor meer informatie bij Kadavers/verwijderen van dode dieren.

Maatregelen bij overtredingen

Wij controleren of houders van paarden de wettelijke regels voor dierenwelzijn naleven. Dit doen we op verschillende manieren, onder meer door inspecties uit te voeren bij bedrijven als veehouderijen en maneges. Ook reageren we op meldingen over bedrijven waar mogelijk iets mis is.

Zien we dat een paardenhouder zich niet aan de wettelijke eisen voor paardenwelzijn houdt? Dan kunnen we daartegen optreden, bijvoorbeeld door een officiële waarschuwing of een boete te geven of een andere maatregel op te leggen. De maatregel hangt samen met de ernst van de overtreding.

Ieder jaar publiceren wij onze inspectieresultaten op het gebied van dierenwelzijn (kijk voor paarden bij 'grazers').