Bloed en bloedproducten: erkenning en registratie

Activiteiten met bloed of producten uit bloed, bestemd voor menselijke consumptie, diervoeder of andere toepassingen? Dan heeft u te maken met erkenning, registratie of beide.