Bloed en bloedproducten: wettelijke eisen erkenning en registratie

Verordening (EG) nr. 853/2004 (Verordening levensmiddelen van dierlijke oorsprong)en Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) vormen de basis voor erkenning of registratie voor de vervaardiging van bloed en bloedproducten.

Productie voor menselijke consumptie

De erkenningsplicht is opgenomen in artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 853/2004 (Verordening levensmiddelen van dierlijke oorsprong). De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om een erkenning te krijgen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 852/2004 (Verordening levensmiddelenhygiëne) en in bijlage II en III van Verordening (EG) nr. 853/2004. Bloed dat geschikt is voor menselijke consumptie valt onder de wettelijke definitie van vlees. Daarom gelden voor de verwerking van bloed tot producten voor menselijke consumptie dezelfde eisen als voor vleesproducten.

Er zijn diverse andere voorschriften en verplichtingen waaraan levensmiddelenbedrijven zich moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit Verordening (EG) nr. 178/2002 (Algemene levensmiddelenverordening) en Verordening (EG) nr. 2073/2005 (Verordening microbiologische criteria). Zie ook de informatie in het onderwerp Vlees en vleesproducten.

Productie voor menselijke consumptie, deel bestemd voor andere gebruiksdoeleinden

Registratie van een levensmiddelenbedrijf voor het als diervoeder of toepassingen buiten de voederketen in de handel brengen van voor menselijke consumptie geproduceerde bloedproducten gebeurt op grond van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). De eisen waaraan het bedrijf moet voldoen zijn op genomen in deze verordening, en in Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten). Naast de algemene eisen hieruit zijn bijlage IX, hoofdstuk IV, en bijlage X, hoofdstuk I, en hoofdstuk II, afdeling 2 van belang.

Daarnaast gelden de voorschriften uit de diervoederregelgeving, onder andere Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening) en Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening). Als de bloedproducten bestemd zijn voor gebruik in voeders voor herkauwers gelden tevens beperkingen ('feedban') op grond van  artikel 7 en bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 (TSE-verordening).

Productie voor dierlijke consumptie

Erkenning voor de verwerking van categorie 3-materiaal tot bloedproducten bestemd voor dierlijke consumptie vindt plaats overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder a) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen zijn op genomen in deze verordening, en in Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten). Naast de algemene eisen hieruit zijn met name bijlage IV, en bijlage X, hoofdstuk I, en hoofdstuk II, afdeling 2, van belang.

Daarnaast gelden de voorschriften uit de diervoederregelgeving, onder andere Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening) en Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening). Als de bloedproducten bestemd zijn voor gebruik in voeders voor herkauwers gelden tevens beperkingen ('feedban') op grond van  artikel 7 en bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 (TSE-verordening).

Productie voor doeleinden buiten de voedsel- of voederketen

Registratie voor de vervaardiging van bloedproducten die bestemd zijn voor gebruik buiten de voedsel- of voederketen berust op artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen zijn op genomen in deze verordening, en in Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten). Naast de algemene eisen hieruit zijn bijlage IX, hoofdstuk IV, en bijlage X, hoofdstuk I, en hoofdstuk II, afdeling 2 van belang.

Veterinaire bloedbank en productie transfusieproducten

De erkenning voor het hanteren en opslaan van dierlijk bloed en dierlijke bloedproducten die bestemd zijn voor transfusiesdoeleinden is gebaseerd op artikel 24, lid 1, onder h) en i) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten). De eisen waaraan bedrijven moeten voldoen zijn op genomen in deze verordening, en in Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten). Naast de algemene eisen is hieruit bijlage IX, hoofdstuk II, van belang.