Bloed en bloedproducten: aanvragen erkenning en registratie

Actief in de productie van bloed en bloedproducten? Dan moet uw bedrijf zich registreren bij de NVWA en/of een erkenning aanvragen.

Productie voor menselijke consumptie

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink bij 'Selecteer  uw activiteit/product' aan 'Productie en handel producten van dierlijke oorsprong bestemd voor humane consumptie (niet zijnde verse vlees, visserij en aquacultuurproducten)'.
 • Kies 'Erkenning als bedrijf of werkplaats voor de productie van:'.
 • Vink 'Vleesproductenbedrijf - bloedverwerking - VPBBP' aan.

Productie voor menselijke consumptie, deel bestemd voor andere gebruiksdoeleinden

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanmelden'.
 • Selecteer de activiteit 'In de handel brengen van voor menselijke consumptie vervaardigde producten voor andere doeleinden'.
 • Kies 'Bloedproducten (technisch gebruik)' of 'Bloedproducten (voedermiddel)'. U kunt maar één van beide producten kiezen. Levert u producten voor beide toepassingen? Vul dan twee afzonderlijke formulieren in.
 • Geef aan dat het gaat om dierlijke bijproducten/afgeleide producten van categorie 3.

Productie voor dierlijke consumptie

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink de erkenning 'Verwerkingsbedrijf' aan.
 • Kies 'categorie 3-materiaal:'.
 • Vink aan 'Productie bloedproducten'.

Productie voor doeleinden buiten de voedsel- of voederketen

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanmelden'.
 • Selecteer de activiteit 'Vervaardiging van afgeleide producten'.
 • Kies 'Bloed en bloedproducten (technisch) van paardachtigen' of 'Bloed en bloedproducten (technisch) anders dan van paardachtigen'.
 • Geef aan dat het gaat om dierlijke bijproducten/afgeleide producten van categorie 2 of categorie 3.
 • U kunt in één formulier maar één combinatie van product en categorie kiezen. Vervaardigt u beide typen producten en/of producten uit beide categorieën? Vul dan voor elke combinatie van product en categorie een afzonderlijk formulier in.

Veterinaire bloedbank en productie transfusieproducten

Hulp bij het invullen van het formulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Vink de erkenning 'Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)' aan.
 • Kies 'categorie 3-materiaal:'.
 • Vink aan 'Bloed en bloedproducten'.