Bloed en bloedproducten: erkende en geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven voor de vervaardiging van bloedproducten zijn erkend en geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004 en Verordening (EG) nr. 1069/2009?

Erkenning Verordening (EG) nr. 853/2004

Erkende vleesproductenbedrijven

Niet alle bedrijven op de lijst vervaardigen bloedproducten.

Registratie Verordening (EG) nr. 1069/2009

Bedrijven die bloedproducten vervaardigen hebben de code FOODP BLPF, FOODP BLPT of TECHP BLPT.

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Erkenning Verordening (EG) nr. 1069/2009

Verklaring van de codes gebruikt in de lijsten