Bloed en bloedproducten: intrekken erkenning en registratie

Niet langer actief in de productie van bloed en bloedproducten? Trek overbodige erkenningen en registraties in.

Productie voor menselijke consumptie

Vervaardigt uw bedrijf niet langer bloedproducten voor menselijke consumptie? Gebruik dan het Aanvraag- en inleverformulier Verleningen om uw erkenning in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Vink bij 'Selecteer  uw activiteit/product' aan 'Productie en handel producten van dierlijke oorsprong bestemd voor humane consumptie (niet zijnde verse vlees, visserij en aquacultuurproducten)'.
 • Kies 'Erkenning als bedrijf of werkplaats voor de productie van'.
 • Vink 'Vleesproductenbedrijf - bloedverwerking - VPBBP' aan.

Productie voor menselijke consumptie, deel bestemd voor andere gebruiksdoeleinden

Levert uw vleesproductenbedrijf voor bloedverwerking geen deel van de bloedproducten meer voor dierlijke consumptie of toepassingen buiten de voedsel- of diervoederketen? Gebruik dan het Registratieformulier dierlijke bijproducten om uw registratie in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Afmelden'.
 • Selecteer de activiteit 'In de handel brengen van voor menselijke consumptie vervaardigde producten voor andere doeleinden'.
 • Kies 'Bloedproducten (technisch gebruik)' of 'Bloedproducten (voedermiddel)'. U kunt maar één van beide producten kiezen. Leverde u producten voor beide toepassingen? Vul dan voor elk van de producten die u niet meer levert een afzonderlijk formulier in.
 • Geef aan dat het gaat om dierlijke bijproducten/afgeleide producten van categorie 3.

Productie voor dierlijke consumptie

Vervaardiging uw bedrijf geen bloedproducten meer voor dierlijke consumptie? Gebruik dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen om uw erkenning in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Vink de erkenning 'Verwerkingsbedrijf' aan.
 • Kies 'categorie 3-materiaal'.
 • Vink aan 'Productie bloedproducten'.

Productie voor doeleinden buiten de voedsel- of voederketen

Vervaardigt uw bedrijf geen bloedproducten meer die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik buiten de voedsel- en voederketen? Gebruik dan het Registratieformulier dierlijke bijproducten om uw registratie in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Afmelden'.
 • Selecteer de activiteit 'Vervaardiging van afgeleide producten'.
 • Kies 'Bloed en bloedproducten (technisch) van paardachtigen' of 'Bloed en bloedproducten (technisch) anders dan van paardachtigen'.
 • Geef aan dat het gaat om dierlijke bijproducten/afgeleide producten van categorie 2 of categorie 3.
 • U kunt in één formulier maar één combinatie van product en categorie kiezen. Vervaardigde u beide typen producten en/of producten uit beide categorieën? Vul dan voor elke combinatie van product en categorie waarvoor u de registratie wilt intrekken een afzonderlijk formulier in.

Veterinaire bloedbank en productie transfusieproducten

Geen activiteiten meer als veterinaire bloedbank en/of producent van transfusieproducten? Gebruik dan het Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen om uw erkenning in te trekken.

 • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
 • Vink de erkenning 'Hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten (intermediair bedrijf)' aan.
 • Kies 'categorie 3-materiaal'.
 • Vink aan 'Bloed en bloedproducten'.