Bloed en bloedproducten: erkenning, registratie of meer nodig?

Uw bedrijf werkt met bloed of bloedproducten bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie, of voor andere toepassingen. Heeft u hiervoor een erkenning, registratie en/of andere vergunning van de NVWA nodig?

Menselijke consumptie

  • Produceert uw bedrijf bloedproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA. Het gaat om een erkenning voor de vervaardiging van vleesproducten. Bloed dat geschikt is voor menselijke consumptie valt namelijk onder de wettelijke definitie van vlees. Daarom gelden voor bloedproducten dezelfde eisen als voor vleesproducten.
  • Levert u een deel van de voor menselijke consumptie geproduceerde bloedproducten aan de diervoederindustrie? Dan moet u zich daarnaast laten registreren bij de NVWA.
  • Is datgene wat u levert aan de diervoederindustrie bestemd voor gebruik in de voeding van herkauwers? Dan heeft u ook daarvoor een aparte registratie of toestemming nodig van de NVWA. Lees verder op de pagina Feedban: registratie of toestemming verwerkingsbedrijf.

Dierlijke consumptie

Gebruik buiten de voedsel- of diervoederketen