Dierlijke bijproducten: intrekken registratie

Geen transport, handel of andere activiteiten met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten meer? Trek overbodige registraties in.

Formulier

Gebruik het Registratieformulier dierlijke bijproducten.

  • Selecteer de activiteit ‘Transport’ of ‘Handel’.
  • Kies het product dat u niet langer vervoert of verhandelt.
  • Geef aan of het categorie 1-, 2- of 3-materiaal (of een daarvan afgeleid product) betreft.
  • Omdat u per product intrekt blijven registraties voor producten die u nog wel vervoert of verhandelt bestaan.

Erkenning en toestemming intrekken

Heeft uw bedrijf geen registratie maar een erkenning of toestemming voor het werken met dierlijke bijproducten of afgeleide producten? Heeft u de erkenning of toestemming niet langer nodig?

Ga naar de pagina Aanvragen en informatie per bedrijfstype, product of activiteit, kies de term die bij uw bedrijf past en klik op ‘Intrekken’ om te lezen wat u moet doen.