Dierlijke bijproducten: geregistreerde bedrijven

Welke bedrijven zijn geregistreerd op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten)?

Verklaring van de codes gebruikt in de lijst

Bedrijven met een erkenning of toestemmingen op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vindt u via het Overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.