Separatorvlees: erkenning nodig?

U werkt met vlees. Heeft u hiervoor een erkenning voor de productie van mechanisch gescheiden vlees nodig?

Wanneer erkenning nodig?

'Separatorvlees' is het product dat wordt verkregen door het mechanisch scheiden van vlees dat na het uitbenen nog vastzit aan beenderen of pluimveekarkassen. Hierbij verandert de spierweefselstructuur, of de spierweefselstructuur gaat geheel verloren.

Heeft u een werkplaats voor de productie van separatorvlees? Dan moet u daarvoor een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Andere erkenningen en registraties voor het werken met vlees

Uw product voldoet niet aan de omschrijving van separatorvlees? Of u gebruikt wel separatorvlees, maar produceert dit niet in uw eigen bedrijf? Of uw bedrijf produceert naast separatorvlees andere producten op basis van vlees? Lees dan de volgende pagina's:

Andere relevante vergunningen

Worden de dierlijke bijproducten die in uw werkplaats voor separatorvlees ontstaan gebruikt als diervoeder of voor de productie van diervoedergrondstoffen? Lees dan de volgende pagina's: