Vleesproducten: erkenning nodig?

U werkt met vlees. Heeft u hiervoor een erkenning voor de vervaardiging van vleesproducten nodig?

Wanneer erkenning nodig?

'Vleesproducten' zijn verkregen door verwerking van vers vlees of door verdere verwerking van verwerkte producten. In beide gevallen moet het resultaat zijn dat op het snijvlak de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn.

Vervaardigt uw bedrijf vleesproducten? Dan moet u daarvoor een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Andere erkenningen en registraties voor het werken met vlees

Uw product voldoet niet aan de omschrijving van vleesproducten? Of u gebruikt wel vleesproducten, maar produceert deze niet in uw eigen bedrijf? Of uw bedrijf produceert naast vleesproducten andere producten op basis van vlees? Lees dan de volgende pagina's:

Andere relevante vergunningen

Worden de dierlijke bijproducten die in uw vleesproductenbedrijf ontstaan gebruikt als diervoeder of voor de productie van diervoedergrondstoffen? Lees dan de volgende pagina's: