Vleesbereidingen: erkenning nodig?

U werkt met vlees. Heeft u hiervoor een erkenning als werkplaats voor de productie van vleesbereidingen nodig?

Wanneer erkenning nodig?

Bij 'vleesbereidingen' gaat het om vers vlees, al dan niet in kleine stukken gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd. Onder 'vleesbereidingen' kan ook vlees vallen dat een verwerking heeft ondergaan. In dat geval mag die verwerking niet van invloed zijn op de inwendige spierweefselstructuur van vlees. Een vleesbereiding heeft namelijk altijd de kenmerken van vers vlees.

Heeft u een werkplaats voor de productie van vleesbereidingen? Dan moet u daarvoor een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Andere erkenningen en registraties voor het werken met vlees

Uw product voldoet niet aan de omschrijving van vleesbereidingen? Of u gebruikt wel vleesbereidingen, maar produceert deze niet in uw eigen bedrijf? Of uw bedrijf produceert naast vleesbereidingen andere producten op basis van vlees? Lees dan de volgende pagina's:

Andere relevante vergunningen

Worden de dierlijke bijproducten die in uw werkplaats voor vleesbereidingen ontstaan gebruikt als diervoeder of voor de productie van diervoedergrondstoffen? Lees dan de volgende pagina's: