Wijziging contactgegevens

Krijgt uw bedrijf een nieuw correspondentieadres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres? Geef het tijdig door aan de NVWA.

Wijzigen contactgegevens voor geregistreerde levensmiddelenbedrijven

Let op: erkende levensmiddelenbedrijven gebruiken onderstaand formulier!

Wijzigen contactgegevens voor overige bedrijven

Voor bijvoorbeeld erkende levensmiddelenbedrijven, erkende/geregistreerde diervoederbedrijven etc.