Uitbreiding of afstoting bedrijfsactiviteiten

Wijzigt er iets aan de activiteiten van uw bedrijf? Ga tijdig na of u iets moet aanvragen of intrekken bij de NVWA.

Nieuwe activiteiten

Ga na welke erkenningen, registraties en vergunningen de NVWA al aan uw bedrijf heeft verleend. Past de nieuwe activiteit onder een bestaande erkenning, registratie of vergunning? Zo nee, vraag dan een extra erkenning, registratie of vergunning aan. Onder Informatie per bedrijfstype, product of activiteit leest u welke erkenningen, registraties en vergunningen er zijn, en hoe u die moet aanvragen.

Beëindigde activiteiten

Ga na welke erkenningen, registraties en vergunningen de NVWA al aan uw bedrijf heeft verleend. Hadden één of meer van deze erkenningen, registraties en/of vergunningen uitsluitend betrekking op de beëindigde activiteit? Trek dan deze erkenningen, registraties en/of vergunningen in. Onder Informatie per bedrijfstype, product of activiteit leest u welke erkenningen, registraties en vergunningen er zijn, en hoe u die moet intrekken.