Bedrijfsverhuizing

Worden alle bedrijfsactiviteiten verplaatst naar een andere locatie? Vraag tijdig de benodigde erkenningen, registraties en vergunningen op de nieuwe locatie aan, en trek die op de oude locatie in.

  • Ga na welke erkenningen, registraties en vergunningen u nodig heeft voor de activiteiten op de nieuwe locatie, en vraag deze aan bij de NVWA.
  • Ga na welke erkenningen, registraties en vergunningen u had op de oude locatie, en trek deze in.
  • Onder Informatie per bedrijfstype, product of activiteit leest u welke erkenningen, registraties en vergunningen er zijn, en hoe u die moet aanvragen en intrekken.